ติวเตอร์หม่อน

ชื่อเล่น: หม่อน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.82 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: แพทยศาสตร์โรงพบายาลรามาธิบดี สาขา(วิชาเอก): วิทยศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย GPA (ปริญญาตรี): 3.67 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ระดับชั้นประถมถึงมัธยมต้น รูปแบบการสอน: ผู้สอนจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการ สอนให้กับเด็ก เนื้อหาการเรียนขึ้นอยู่กับเด็กว่าต้องการให้สอนหรือเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่จะสอนทั้งเนื้อหาและเก็งข้อสอบ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1 ความสามารถพิเศษ: เล่นกีต้าร์