ติวเตอร์นุ่น

ชื่อเล่น: นุ่น เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.29 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย ธรรมศาตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ Tep-tepe วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต มอ.ต้น ได้ทั้งแบบไทยและอังกฤษ คณิตอังกฤษ มอ.ปลาย ภาษาอังกฤษ gat เคมี มอ.ต้น รูปแบบการสอน: ทั่วไป