ติวเตอร์น้ำ

ชื่อเล่น: น้ำ เพศ: หญิง ที่อยู่ปัจจุบัน: หอลีลาวดี ซอยพหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พนมสารคามพนมอดุลวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.31 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): พฤกษศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.81 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ประถมศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์ รูปแบบการสอน: อธิบายให้ผู้เรียน ค่อยๆเรียนรู้และเข้าใจ ฝึกเทคนิค หรือสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์การสอน: สอนเพื่อนในมหาวิทยาลัย และคนในครอบครัว ความสามารถพิเศษ: เล่นดนตรีไทย