เรียนภาษาอังกฤษ ธรรมศาสตร์

ติวเตอร์พลอย

ชื่อเล่น: พลอย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สายปัญญาฯ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 2.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณะ: สังคมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ประวัติศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ประถม เเกทภาษาไทย ม6 ดูเเลการบ้าน ม ต้น ประถม รูปแบบการสอน: ดูเเลการเรียน มีการบ้านให้น้องฝึกทำ ให้ชีทความรู้เพิ่มเติม

ติวเตอร์นุ่น

ชื่อเล่น: นุ่น เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.29 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย ธรรมศาตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ Tep-tepe วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต มอ.ต้น ได้ทั้งแบบไทยและอังกฤษ คณิตอังกฤษ มอ.ปลาย ภาษาอังกฤษ gat เคมี มอ.ต้น รูปแบบการสอน: ทั่วไป

ติวเตอร์น้ำ

ชื่อเล่น: น้ำ เพศ: หญิง ที่อยู่ปัจจุบัน: หอลีลาวดี ซอยพหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พนมสารคามพนมอดุลวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.31 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): พฤกษศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.81 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ประถมศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์ รูปแบบการสอน: อธิบายให้ผู้เรียน ค่อยๆเรียนรู้และเข้าใจ ฝึกเทคนิค หรือสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์การสอน: สอนเพื่อนในมหาวิทยาลัย และคนในครอบครัว ความสามารถพิเศษ: เล่นดนตรีไทย