ติวเตอร์ชิ

ชื่อ: ติวเตอร์ชิ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์คาเบรียล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.3 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวะ สาขา(วิชาเอก): อุตหการ GPA (ปริญญาตรี): 3.5 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รูปแบบการสอน: ตามรูปแบบการเรียนของน้อง ประสบการณ์การสอน: สอนเลยและวิทย์ตั้งแต่ประถม จนถึงม.ต้นมาตั้งแต่ม.ปลาย หมายเหตุ: อยากสอนจริงๆครับ