ติวเตอร์Bebie

ชื่อเล่น: Bebie เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: Suratthani School แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: Thammasat university คณะ: Commerce and Accountancy สาขา(วิชาเอก): Accounting GPA (ปริญญาตรี): 3.53 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: บัญชี คณิต อ.1 – ม.3 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น TOEIC รูปแบบการสอน: ขึ้นอยู่กับเนื้อหาตามหลักสูตรที่เรียน ประสบการณ์การสอน: Accounting