ติวเตอร์ปลา

ชื่อเล่น: ปลา เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วิสุทธรังษี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.03 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรังสิต คณะ: การแพทย์แผนไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.41 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต วิทย์ อังกฤษ ภาษาไทย ระดับอนุบาล ปะถม และมัธยมตอนต้น รูปแบบการสอน: อธิบายให้เข้าใจด้วยตัวอย่างใกล้ตัว มีแบบฝึกหัดเสริมทักษะจากง่ายไปยาก เข้าใจและรับฟังผู้เรียน ประสบการณ์การสอน: คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 2,5 และม. 1 วิทยาศาสตร์ …

ติวเตอร์ปลา Read More »