ติวเตอร์เอ๋

ชื่อเล่น: เอ๋ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เลยพิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.65 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: สาธารณสุขศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย GPA (ปริญญาตรี): 2.91 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: อธิบายโดยมีตัวอย่างประกอบการสอน พร้อมแบบฝึกหัด สามารถปรับการสอนตามพื้นฐานของนักเรียนได้ ความสามารถพิเศษ: – ร้องเพลงประสานเสียง …

ติวเตอร์เอ๋ Read More »