ติวเตอร์mink

ชื่อเล่น: mink เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: Santa Cruz Convent School แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.2 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: Mahidol University International College คณะ: Tourism and Hospitality Management GPA (ปริญญาตรี): 2.97 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: English รูปแบบการสอน: Listerning Speaking Writing ReadingConversation