ติวเตอร์แพร

ชื่อเล่น: แพร เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มหรรณพาราม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเคมี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะ: บริหารธุรกิจ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: อธิบายและเน้นทำแบบฝึกหัด ให้น้องทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเอง ถ้าไม่เข้าใจจะอธิบายซ้ำแล้วให้พยายามทำอีกจนกว่าจะมั่นใจว่าน้องเข้าใจจริงๆ ประสบการณ์การสอน: คณิตศาสตร์ ป.5 น้องรร.ซางตาครูสคอนแวนต์ คณิตศาสตร์ ม.2-3 น้อง รร.เซนฟรังต์ฯ คณิตศาสตร์ ม.3 น้องรร.เขมะฯ คณิตศาสตร์ ม.4-5 น้องรร.สตรีวิทยา1 …

ติวเตอร์แพร Read More »