ติวเตอร์นก

ชื่อเล่น: นก เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศึกษานารี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.85 ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: เทคนิคการแพทย์ สาขา(วิชาเอก): เทคนิคการแพทย์ GPA (ปริญญาตรี): 3.54 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: (สอนล่วงหน้า ดูแลการบ้าน เตรียมสอบ) เลข วิทย์ : ประถม/ม.ต้น เลข เคมี : ม.ปลาย …

ติวเตอร์นก Read More »