เรียนพิเศษ ชีวะ

ติวเตอร์ลูกน้ำ

ชื่อเล่น: ลูกน้ำ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ขุนหาญวิทยาสรรค์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.63 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 2.78 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประถมถึง ม.ต้น ฟิสิกส์ ม.4 รูปแบบการสอน: สอนสนุก ประสบการณ์การสอน: เป็นติวเตอร์มา 7 ปี เป็นครูสอนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4

ติวเตอร์นก

ชื่อเล่น: นก เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศึกษานารี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.85 ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: เทคนิคการแพทย์ สาขา(วิชาเอก): เทคนิคการแพทย์ GPA (ปริญญาตรี): 3.54 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: (สอนล่วงหน้า ดูแลการบ้าน เตรียมสอบ) เลข วิทย์ : ประถม/ม.ต้น เลข เคมี : ม.ปลาย …

ติวเตอร์นก Read More »