ติวเตอร์ขวัญใจ

ชื่อเล่น: ขวัญใจ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มัธยมด่านสำโรง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.68 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย และประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน: เน้นทำแบบฝึกหัด และโจทย์บ่อยๆ สอนแบบใจเย็น ประสบการณ์การสอน: เริ่มสอนตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ปี 2 และสอนเรื่อยมา ปัจจุบันเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ทั้งโปรแกรม MEP และโปรแกรมปกติ