ติวเตอร์บี

ชื่อเล่น: บี เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.73 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): จุลชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 2.76 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ชีววิทยา ม.ปลาย สอนได้ทั้งภาคปกติและ EP รูปแบบการสอน: เน้นความเป็นกันเอง สรุปใจความสำคัญให้ผู้เรียน แล้วปิดท้ายด้วยการทำโจทย์ทบทวน สิ่งที่เรียนไป ประสบการณ์การสอน: ชีววิทยา ม.4 5 6 และวิทยาศาสตร์ ม ต้น โดยปัจจุบันมีงานสอนชีววิทยา ม.6 และตะลุยโจทย์เพื่อเตรียมสอบ …

ติวเตอร์บี Read More »