ติวเตอร์จินเจอร์

ชื่อเล่น: จินเจอร์ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนปากเกร็ด แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.64 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ: โบราณคดี สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 3.68 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น (อนุบาล,ประถม,มัธยม,มหาวิทยาลัย,บุคคลทั่วไป) รูปแบบการสอน: เน้นตามความต้องการของผู้เรียน เป็นหลักโดยจะทำการวางแผนการเรียนการสอนกับผู้เรียนในครั้งแรกที่เจอกัน สามารถจัดเตรียมเอกสารและสื่อการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เป็นคนใจดี ใจเย็น ขี้เล่น เป็นกันเอง เน้นสอนเทคนิคและเน้นความเข้าใจมากกว่าที่จะให้ท่องจำ ประสบการณ์การสอน: ภาษาอังกฤษ (ทุกระดับชั้น) GAT O-net Smart-I TOEIC IGCSE(ESL) ความสามารถพิเศษ: เต้น …

ติวเตอร์จินเจอร์ Read More »