เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3

รับสอนพิเศษ สอนการบ้าน

สอนพิเศษ o-net ป.6

สอนพิเศษ o-net ป.6 สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนพิเศษโอเน็ต ตอนนี้ทางสถาบันได้เปิดคอร์ส -สอนพิเศษคณิต o-net ป.6 -สอนพิเศษวิทย์ o-net ป.6 -สอนพิเศษภาษาไทย o-net ป.6 -สอนพิเศษสังคม o-net ป.6 -สอนพิเศษภาษาอังกฤษ o-net ป.6 การสอนจะเน้นความเข้าใจ เพื่อลดปัญหาการจดจำที่อาจมีการลืมบ้างและเป็นการสอนตัวต่อตัว น้องๆสามารถฝึกทำข้อสอบ o-net ป.6 ปีย้อนหลังจากทีมติวเตอร์ของเราได้โดยมีการสรุปหัวข้อสำคัญๆที่มักออกข้อสอบบ่อยๆ

ติวเตอร์เจล

ชื่อ: ติวเตอร์เจล เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระปฐมวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.83 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ลาดกระบัง คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา(วิชาเอก): วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เด็กประถม-มัธยมต้น หรือบุคคลทั่วไป รูปแบบการสอน: เนื้อหาสำหรับนักเรียน/นักศึกษา – Grammar – Vocalbulary – การนำไปใช้ เช่น ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน – การบ้านหรือเนื้อหาที่ไม่เข้าใจเนื้อหาสำหรับบุคคลทั่วไป – การเขียน E-mail, Memo – สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน – เนื้อหาอื่นๆ …

ติวเตอร์เจล Read More »