ติวเตอร์ตาล

ชื่อเล่น: ตาล เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.90 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ บางเขน คณะ: อุตสาหกรรมเกษตร สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีชีวภาพ GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม มัธยมต้น ชีวะ มอปลาย รูปแบบการสอน: เน้นให้เด็กเข้าใจ ไม่เครียดเกินไป สามารถอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่ายๆ พูดซ้ำได้ ใจเย็น เน้นผู้เรียนมากกว่าปริมาณ ประสบการณ์การสอน: คณิต สอบเข้า ม.1 ติวเตอร์เชาว์ เข้าป.1 เครือสาธิต ชีวะ ม.5 …

ติวเตอร์ตาล Read More »