ติวเตอร์ฝน

ชื่อเล่น: ฝน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี แผนการเรียน: อื่นๆ GPA (มัธยมศึกษา): 3.2 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม College of Social Communication Innovation สาขา(วิชาเอก): สื่อสารการท่องเที่ยว Communication Innovation for Tourism GPA (ปริญญาตรี): 3.00 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ ระดับชั้น อ.- ป.6 รูปแบบการสอน: สอนเป็นกันเองกับ จะได้กล้าโต้ตอบ กล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น เน้นความเข้าใจของผู้เรียน ประสบการณ์การสอน: สอนการบ้านให้น้อง ให้คำแนะนำเรื่องงานแก่รุ่นน้อง …

ติวเตอร์ฝน Read More »