ติวเตอร์วุท

ชื่อเล่น: วุท เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.3 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์ คณะ: วิศวะ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.35 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: บริหาร คณะ: บริหาร ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก ชื่อมหาวิทยาลัย: นิด้า คณะ: บริหาร วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: มัธยม ทุกวิชา รูปแบบการสอน: เอกสารประกอบการสอน ประสบการณ์การสอน: 10ปี ความสามารถพิเศษ: ภาษาอังกฤษ