ติวเตอร์โม

ชื่อเล่น: โม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พนมสารคามพนมอดุลวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.53 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.43 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ สอน ระดับ ประถมศึกษา – ระดับมัธยมต้น รูปแบบการสอน: เน้น ทำแบบฝึกหัด ประสบการณ์การสอน: เคยสอน โรงเรียนสอนพิเศษ และเคยสอน เด็ก บกพร่อง ทางคณิต