ติวเตอร์จูน

ชื่อ: ติวเตอร์จูน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วิทยานุกูลนารี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.85 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: มอต้น และมอปลาย รูปแบบการสอน: อธิบายและยกตัวอย่างใกล้ตัว เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย