ติวเตอร์โบนัส

ชื่อเล่น: โบนัส เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.02 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สำรวจ GPA (ปริญญาตรี): 2.66 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เลข ม3-6 รูปแบบการสอน: สอนเข้าใจคอนเสป เน้นทำโจทย์เรื่อยๆชิลๆ ประสบการณ์การสอน: เลข ม3 และ ม6