ติวเตอร์ดีม

ชื่อ: ติวเตอร์ดีม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.70 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ปกครอง GPA (ปริญญาตรี): 3.20 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต อนุบาล-ม.ต้น ไทย-สังคม อนุบาล-ม.ปลาย รูปแบบการสอน: สอนแบบอธิบาย แล้วทำโจทย์ตอนหลัง มีเกมส์ สลับ ประสบการณ์การสอน: คณิต ป4 ป5 สังคม ม6 ภาษาไทย คณิต สอนการบ้าน อนุบาล