ติวเตอร์น้ำ

ชื่อ: ติวเตอร์น้ำ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีพัทลุง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: ศึกษาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สอนคณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.35 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: สอนคณิตศาตร์ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: เน้นการเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: ม.4 3 คน ม.6 1 คน ม.3 3 คน ม.2 1 คน ม.1 1 คน ป.6 1 คน   …

ติวเตอร์น้ำ Read More »