ติวเตอร์หงษ์

ชื่อ: ติวเตอร์หงษ์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อัสสัมชัญคอนแวนต์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.76 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี5 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษเดี่ยว GPA (ปริญญาตรี): 3.74 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับมหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: เน้นการอธิบายที่เข้าใจง่าย ให้สอดคล้องกับความรู้พื้นฐาน ความรู้เดิม และชีวิตประจำวัน เน้นการทำแบบฝึกหัดค่อนข้างมาก เพราะว่าภาษาเป็นการใช้ทักษะ จะต้องพัฒนาทักษะจึงจะเก่ง เน้นการทำภาษาอังกฤษเพื่อสอบแอดมิชชั่น สอบตรง และสอบเข้า ประสบการณ์การสอน: มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า 3 ปี สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียน และหลายระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1-ม.6 …

ติวเตอร์หงษ์ Read More »