ติวเตอร์พง

ชื่อ: ติวเตอร์พง เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: นิเทศศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สื่อสารการแสดง GPA (ปริญญาตรี): 3.2 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: สนุก กันเอง เน้นแต่พื้นฐาน ไม่เอาแต่โจทย์มาให้ทำ แต่ปูตั้งแต่พื้นฐานที่อ่อน ประสบการณ์การสอน: ม.5 โครงการพี่ติวน้อง ของรร. ปี 1 ติวเด็กติดสอบตรง นิติ มธ. ปี 2 สอนพิเศษเด็กที่อ่อนตั้งแต่พื้นฐาน ปี …

ติวเตอร์พง Read More »