ติวเตอร์บุ่งเช็ง

ชื่อ: ติวเตอร์บุ่งเช็ง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.60 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: บริหารธุรกิจ สาขา(วิชาเอก): Management GPA (ปริญญาตรี): 3.26 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: สอนการบ้าน >>>ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 วิชาภาษาไทย >>> ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 รูปแบบการสอน: รูปแบบการสอนขึ้นอยู่กับผู้เรียน เช่น ถ้าเป็นผู้เรียนระดับประถมศึกษา อาจมีการสอดแทรกเกมส์หรือกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดสมาธิและฝึกฝนทักษะ เป็นต้น มีการสอบถาม โต้ตอบตลอดการเรียน เพื่อทดสอบความเข้าใจ …

ติวเตอร์บุ่งเช็ง Read More »