ติวเตอร์เพ็ญ

ชื่อเล่น: เพ็ญ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาฯ คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภูมิศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.92 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: รามคำแหง คณะ: บริหารธุรกิจ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล และประถมทุกวิชา รูปแบบการสอน: ไม่เครียด ใช้คำเข้าใจง่าย เน้นให้เด็กมีส่วนร่วม ประสบการณ์การสอน: -ภาษาไทย ป.4 -ทุกวิชาของป.4 หลักสูตร EP- ติวสอบเข้าม.1 นักเรียนชั้นป.6 รร.บูรณะศึกษา – ภาษาอังกฤษ …

ติวเตอร์เพ็ญ Read More »