ติวเตอร์แอมมี่

ชื่อเล่น: แอมมี่ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2 แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ธุรกิจการเกษตร GPA (ปริญญาตรี): 2.57 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิจศาสตร์ อนุบาล ประถม มัธยม รูปแบบการสอน: สอนเป็นกันเอง เข้าใจง่าย ประสบการณ์การสอน: สอนมัธยมต้นเตรียมสอบเข้า ม.4