ติวเตอร์ฟา

ชื่อเล่น: ฟา เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ดรุณศาสน์วิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.74 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: ศึกษาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การประถมศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 3.64 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษา(ป.1-6) สอนได้ทุกวิชา รูปแบบการสอน: สอนตามเนื้อหาตามหนังสือของผู้เรียนหรือชีทที่ติวเตอร์สอนเพิ่มเติม ประสบการณ์การสอน: เคยสอนภาษาอังกฤษ ป.1-5 ติวสอบทุกวิชา ป.2 สอนทุกวิชา ป.1 สอนวิทยาศาสตร์(EP) ป.4 ความสามารถพิเศษ: มีความถนัดด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ มาเลเซีย อาหรับ และเกาหลี