ติวเตอร์อั๋น

ชื่อ: ติวเตอร์อั๋น เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เฉลิมขวัญสตรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.67 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สหเวชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): โภชนาการและการกำหนดอาหาร GPA (ปริญญาตรี): 2.98 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ชีววิทยา เคมี สังคม ม.1-ม.6 รูปแบบการสอน: มีเทคนิคช่วยจำ มีสรุปเนื้อหาเป็นของตนเอง เข้าใจง่าย ประสบการณ์การสอน: ชีววิทยา ม.3 โรงเรียนอำนวยศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชันบางรัก ม.6โรงเรียนอัสสัมชันบางรัก