ติวเตอร์มิ้น

ชื่อ: ติวเตอร์มิ้น เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ แผนการเรียน: อื่นๆ GPA (มัธยมศึกษา): 3.24 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษา : คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ มัธยมต้น : คณิตศาสตร์ ศิลปะ รูปแบบการสอน: สอบถามตามความต้องการเด็กและผู้ปกครอง ดูจากการบ้่าน เนื้อหาจากโรงเรียนที่เด็กเรียน เน้นทำแบบฝึกหัดเพิ่มความเข้าใจมากกว่าท่องจำ มีการทบทวนเสมอ ประสบการณ์การสอน: ศิลปะประถม ความสามารถพิเศษ: ศิลปะพื้นฐาน ดนตรีไทย