ติวเตอร์แชมป์

ชื่อเล่น: แชมป์ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: แสงอรุณ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.43 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): จุลชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.02 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: รัฐศาสตร์(กำลังศึกษา) วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ชีววิทยา ทุกระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป มอปลาย วิทยาศาสตร์มอต้น สังคมศึกษา ทุกระดับ ติวเข้ารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รูปแบบการสอน: สอนได้ทั้งตัวต่อตัวและกลุ่มใหญ่ มีสือการเรียนการสอนประกอบ โน้ตบุ้ค ไอแพด มีการปริันชีทเสริมทุกครั้ง ประสบการณ์การสอน: เป็นอาจารย์พิเศษหลายสถานบัน …

ติวเตอร์แชมป์ Read More »