ติวเตอร์ขิม

ชื่อ: ติวเตอร์ขิม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีประเสริฐศิลป์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.86 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.83 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ระดับอนุบาล จนถึง มัธยม รูปแบบการสอน: เน้นสอนเนื้อหาเเละฝึกทำโจทย์ เพราะโจทย์จะช่วยฝึกความคิดเเละทดสอบความเข้าใจได้ สอนไม่เครียด ประสบการณ์การสอน: สอนอังกฤษ ป.3 รร อำนวยศิลป์ สอนภาษาไทย ป.6 รร เซนฟรังซิสศาเวียร์ สอนวิทยาศาสตร์ ม.1 รร กรุงเทพคริสเตียน ความสามารถพิเศษ: สามารถสอนเข้าใจง่าย มีความอดทนเเละรับผิดชอบต่อหน้าที่ …

ติวเตอร์ขิม Read More »