สีวลี 2 เรียนพิเศษ

ติวเตอร์ติว IGCSE Math

สอนวิทย์ ม.ต้น ม.ปลาย

สอนวิทย์ ม.ต้น ม.ปลาย จากเสียงตอบรับจากน้องๆนักเรียนที่อยากให้ทางสถาบันติวเตอร์โกโฮมเปิดคอร์สวิทย์ ตอนนี้เราได้เปิดสอนวิทย์ ม.1-3 และสอนวิทย์ ม.4-6 ซึ่งแบ่งออกเป็นฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สอนโดยพี่ๆติวเตอร์สายวิชาตรงจากจุฬา ธรรมศาสตร์ โดยลักษณะการสอนพิเศษนั้นจะวัดระดับของน้องๆแต่ละคนและจัดหลักสูตรให้เหมาะกับน้องๆ ไม่ว่าจะสอนการทำโจทย์ การตีโจทย์ วิธีทำอย่างละเอียด หรือวิธีทำลัดๆเพื่อใช้ลดระยะเวลาทำข้อสอบ รับสอนวิทย์ตัวต่อตัวจะส่งผลให้น้องๆที่มีปัญหาการเรียนที่ไม่กล้าถามหรือเรียนตามเพื่อนๆไม่ทันดังนั้นถ้าน้องๆคนไหนต้องการครูสอนวิทย์ติดต่อสอบถามได้ รับสอนพิเศษทุกที่ ทุกเวลา

ติวเตอร์แพทตี้

ชื่อ: ติวเตอร์แพทตี้ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สกลราชวิทยานุกูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: สาธารณสุขศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร GPA (ปริญญาตรี): 2.99 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสร์ ป.1-ป.6 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น รูปแบบการสอน: สอนพิเศษตามบ้าน ประสบการณ์การสอน: เคยเปิดติวสอนภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสต์ให้กับเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัย ความสามารถพิเศษ: ทางการสื่อสาร การใช้ภาษา กรเข้ากับเด็กๆ หมายเหตุ: มีใจรักในการสอน และการเข้ากับเด็กค่ะ ยินดีทำงานด้วยความตั้งใจ