ติวเตอร์mint

ชื่อเล่น: mint เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: Donbossco แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.62 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: Thammasat คณะ: SIIT สาขา(วิชาเอก): Civil engineering GPA (ปริญญาตรี): 2.22 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ตั้งแต่ ม.3 ลงมา หรือเตรียมเข้าม.ปลาย รูปแบบการสอน: เน้นสอนวิชาคำนวน ให้น้องที่เรียนรู้สึกสนุกกับการคำนวนและชอบวิชาเลข โดยเรียนแบบไม่เครียดเน้นการเข้าใจมากกว่าการท่องจำ พร้อมสอดแทรกเนื้อหา ประสบการณ์การสอน: ติวเด็กเข้าระดับชั้นม.1 ตามสาธิตต่างๆ สอนแนวทบทวนเน้นหาเพื่อให้เรียนตามเพื่อนๆในชั้นทัน ความสามารถพิเศษ: สามารถสอนภาษาไทยเนื้อหาอังกฤษได้