ติวเตอร์Lisa

ชื่อเล่น: Lisa เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บด3 แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3:50 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): อังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 3.70 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังฤษ ได้ทุกระดับ รูปแบบการสอน: สอนตั้งแต่ระดับประถม จนถึงวัยทำงาน สอนเน้นภาคปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ รวมถึงเจาะลึกด้านเนื้อหา ทฤษดีต่างๆ ประสบการณ์การสอน: มีประสบการณ์สอนมา2ปี