ติวเตอร์เพื่อน

ชื่อเล่น: เพื่อน เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.74 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ไฟฟ้า GPA (ปริญญาตรี): 3.89 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ฟิสิกส์ แคลคูลัส ตั้งแต่ประถม ถึง มหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: สอนเน้นให้เข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ สามรถทำโจทย์ได้ดีขึ้น ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวขั้นเทพ ประสบการณ์การสอน: สอนเด็กเข้าเตรียมได้หนึ่งคน และสอนเพิ่มเกรดเด็กมัธยมต้น รวมถึงติวแคลคูลัสนักศึกษามหาวิทยาลัย ความสามารถพิเศษ: ใจเย็นมาก คิดเลขเร็ว หมายเหตุ: จบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เป็นอันดับที่สองของสาขาไฟฟ้า อันดับที่สิบของคณะ