ติวเตอร์บีม

ชื่อเล่น: บีม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุรศักดิ์มนตรี แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.60 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาญี่ปุ่น GPA (ปริญญาตรี): 3.19 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น อนุบาล-มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: ทดสอบระดับความรู้น้องก่อน สอนตามระดับ มีควิสเพื่อวัดความเข้าใจ และทบทวนของเก่าก่อนเริ่มเนื้อหาใหม่ ประสบการณ์การสอน: สอนไทยอังกฤษ เด็กอนุบาล-ประถม สอนญี่ปุ่น มัธยมปลาย หมายเหตุ: สถานที่ๆสะดวกสอน ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต คลองเส้นธัญบุรี (รังสิต-นครนายก) อนุสาวรีย์เซ็นจูรีย์ พญาไท รามา เซ็นทรัลลาดพร้าว-ยูเนียนมอล