ติวเตอร์นุ๊กเกอร์

ชื่อเล่น: นุ๊กเกอร์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.17 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.22 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาคณิตศาสตร์ อนุบาล-มัธยมต้น รูปแบบการสอน: สอนและให้ทำโจทย์ ช่วยดูการบ้าน ประสบการณ์การสอน: คณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียน สวนกุหลาบ นนทบุรี , สาธิต รังสิต , บดินทร์เดชา คณิตศาสตร์ประถมปลาย โรงเรียน มาแตร์เดอี , โชคชัย