ติวเตอร์ยุ้ย

ชื่อเล่น: ยุ้ย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศึกษานารีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิศวกรรมศาวตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.85 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชา – คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และการบ้านทั่วไป ระดับชั้น – อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบการสอน: เน้นการสอนด้วยความเข้าใจของผู้เรียน ทำแบบฝึกหัดทบทวนโจทย์ ประสบการณ์การสอน: มีประสบการณ์การสอนประมาณ 4 ปี (เริ่มสอนตั้งแต่ปี 2010 โดยสอนควบคู่กับการทำงานประจำ) ความสามารถพิเศษ: – มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ …

ติวเตอร์ยุ้ย Read More »