ติวเตอร์แอป

ชื่อเล่น: แอป เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชินีบน และ สามเสนวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.02 ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 2.8 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: อณูชีววิทยาและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: เทคนิคการแพทย์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทย์ ไทย และ inter รูปแบบการสอน: เน้นเข้าใจสอนพร้อมทำแบบฝึกหัด ประสบการณ์การสอน: sat chem,sat …

ติวเตอร์แอป Read More »