ติวเตอร์เฟิร์น

ชื่อเล่น: เฟิร์น เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.70 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 3.83 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบการสอน: สอนไม่เคร่งเครียด ใจเย็น เน้นให้เกิดจินตนาการตามสิ่งที่สอน ให้ผู้เรียนเห็นภาพมากที่สุด ประสบการณ์การสอน: ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา มัธยมต้นและปลาย