ติวเตอร์แป๊ก

ชื่อเล่น: แป๊ก เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สามเสนวิทยาลัย แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.35 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ สอนระดับมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน: มีเอกสารประกอบการสอน แต่เน้นให้ผู้เรียนได้ลองฝึกพูดและออกเสียง หรือเน้นจุดที่ผู้เรียนสนใจ เน้นสบายๆ ไม่ตรึงเครียด ประสบการณ์การสอน: มีบ้าง ความสามารถพิเศษ: พูดภาษาฝรั่งเศสได้ หมายเหตุ: เคยไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศแคนนาดา กับโครงการAFS เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา มีประกาศณียบัตร DELF …

ติวเตอร์แป๊ก Read More »