สอนพิเศษ SMART-I

รับสอนพิเศษ สอนการบ้าน

สอนพิเศษ o-net ป.6

สอนพิเศษ o-net ป.6 สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนพิเศษโอเน็ต ตอนนี้ทางสถาบันได้เปิดคอร์ส -สอนพิเศษคณิต o-net ป.6 -สอนพิเศษวิทย์ o-net ป.6 -สอนพิเศษภาษาไทย o-net ป.6 -สอนพิเศษสังคม o-net ป.6 -สอนพิเศษภาษาอังกฤษ o-net ป.6 การสอนจะเน้นความเข้าใจ เพื่อลดปัญหาการจดจำที่อาจมีการลืมบ้างและเป็นการสอนตัวต่อตัว น้องๆสามารถฝึกทำข้อสอบ o-net ป.6 ปีย้อนหลังจากทีมติวเตอร์ของเราได้โดยมีการสรุปหัวข้อสำคัญๆที่มักออกข้อสอบบ่อยๆ

ติวเตอร์ทีม

ชื่อ: ติวเตอร์ทีม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีนนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.55 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: KASETSART UNIVERSITY คณะ: HUMANITIES สาขา(วิชาเอก): THAI (LINGUISTICS) GPA (ปริญญาตรี): 3.62 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: PUNE UNIVERSITY,INDIA คณะ: ARTS(ENGLISH) ทุนรัฐบาลอินเดีย วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาทุกระดับชั้น,ภาษาบาลีเพื่อการสอบPAT รูปแบบการสอน: สอนอย่างเน้นผลสัมฤทธิ์โดยแท้จริง ที่สำคัญที่สุดคือการเน้นความเข้าใจให้กับผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง สร้างความเข้าใจ เหตุผล เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ได้ เทคนิคการทำข้อสอบเร็ว การสังเกตคำถาม คำตอบ …

ติวเตอร์ทีม Read More »