ติวเตอร์เต้

ชื่อ: ติวเตอร์เต้ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์หลุยส์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.69 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): Russian Studies GPA (ปริญญาตรี): 3.16 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ประถม-มปลาย ไทยสังคม ประถม-มต้น รูปแบบการสอน: เสริมส่วนที่น้องไม่ได้ ปรับพื้นฐานของน้องๆ