ติวเตอร์ตู้

ชื่อ: ติวเตอร์ตู้ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระโขนงพิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ทฤษฎีและปริมาณ GPA (ปริญญาตรี): 3.00 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(พื้นฐาน + ฟิสิกส์ + ชีวะ) รูปแบบการสอน: พยายามสอนให้เข้าใจ เน้นย้ำในสิ่งสำคัญ และมีเรื่องตลกมาเล่าแก้ เบื่อหรือง่วง ประสบการณ์การสอน: สอนมาแล้ว 4-5 เดือน