สอนพิเศษ วิศวะ

ติวเตอร์กริม

ชื่อเล่น: กริม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ตะกั่วป่า”เสนานุกูล “ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.14 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเกษตร GPA (ปริญญาตรี): 3.04 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา – ปริญญาตรี) รูปแบบการสอน: สอนเข้าใจง่าย ไม่เครียด ใช้เทคนิคและวิธีคิดหลากหลายวิธี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนติวคณิตศาสตร์ม.ต้น

รับสอนคณิตศาสตร์

ติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2

ติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 ด้วยการติวคณิตศาสตร์ใช้เทคนิคขั้นเทพ เรียนล่วงหน้า อัพเกรดในชั้นเรียน ติวสอบมาตรฐาน O-Net ติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 เรื่องสมการกำลังสอง พาราโบล่า ระบบสมการ ตรีโกณมิติ ความน่าจะเป็น การแปรผัน กวดวิชากลุ่มเล็ก ติว ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ติวเข้า โยธิน สามเสน เตรียมอุดมศึกษา มหิดลวิทยานุสรณ์ ติวสอบเข้า ม.1 ติวเพิ่มเกรด การันตีช่วยทำให้ผลการเรียนดีขึ้น ติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.3 เราเป็นสถาบันที่เป็นเลิศทางวิชาการจากสถิตินักเรียนที่เรียนแล้วได้ผลกว่า 90% ทำให้เรามั่นใจทุกคอร์สการสอนพิเศษทุกหลักสูตรที่จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จ ทั้งคอร์สติว ม.3 สอบเข้า ม.4 โรงเรียน กวดวิชา ติว คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ม.ปลาย ติวเข้ม PAT 1 โดยครูผู้สอน คณิตศาสตร์ รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ …

ติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 Read More »

ติวเตอร์จา

ชื่อ: ติวเตอร์จา เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มัธยมวัดนายโรงโครงการภาคภาษาอังกฤษINTENSIVE ENGLISHPROGRAM แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.80 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย มศว. คณะ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.20 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่6 รูปแบบการสอน: สอนภาษาไทยและสังคม เน้นการสอนแบบเป็นกันเองกับเด็กเพื่อให้เด็กไม่รู้สึกอึดอัดและเป็นกังวลใช้ mind mapping ในสอนควบคู่ไปกับชีทการสอน เพื่อให้น้องเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ประสบการณ์การสอน: สอนวิชาภาษาไทย และ สังคมน้องประถมชั้นปีที่3 ปี2553ติวไทยสังคมน้องป.6 เข้า ศึกษานารีปี2553 ความสามารถพิเศษ: เขียนสุนทรพจน์ งานกวี เรียงความ พูดเป็นพิธีกร พูดสัมภาษณ์ …

ติวเตอร์จา Read More »