สอนพิเศษ ป.4

รับสอนคณิตศาสตร์ประถม

รับสอนพิเศษ ป.1

รับสอนพิเศษ ป.1 น้องๆที่เพิ่งจบอนุบาลมาต้องมีการสร้างทักษะและความรู้เพื่อพัฒนาทั้งด้านความคิดความอ่าน ไม่ว่าจะเป็นเชิงวิชาการ หรือIQ EQ จะจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนระดับประถมต่อไป สถาบันติวเตอร์โกโฮมเปิดรับสอนติวที่บ้านด้วยทีมสอนจากติวเตอร์ทีมจุฬาและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เราพร้อมให้บริการในเรื่องเรียนพิเศษไม่ว่าจะเป็นการกวดวิช่าเพื่อสอบเข้า ปรับพื้นฐาน เพิ่มเกรด เราเป็นศูนย์รวมของติวเตอร์คุณภาพด้านการสอนชั้นเลิศ สำหรับเด็กกวดวิชา ป.1 เราจะจัดคอร์สให้ที่บ้านโดยไม่ต้องออกจากบ้าน พร้อมแนะนำด้านข้อสอบวิชาต่างๆที่ใช้สอบ รับเรียนพิเศษป.1ติวแบบตัวต่อตัวให้ได้ทุกที่ทุกระดับชั้น หลักสูตรสอนพิเศษตัวต่อตัว ระดับประถม – รับสอนพิเศษ ป.1 – สอนพิเศษ ป.2 – สอนพิเศษ ป.4 – สอนพิเศษ ป.5 – สอนพิเศษคณิต ป.2 – สอนพิเศษคณิต ป.3 – สอนพิเศษคณิต ป.4 – สอนพิเศษคณิต ป.5 – เรียนพิเศษ ป.1 – เรียนพิเศษ ป.3 – เรียนพิเศษ ป.6 – เรียนพิเศษคณิต ป.6

ติวเตอร์หมู

ชื่อ: ติวเตอร์หมู เพศ: ชาย วันเกิด: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วัดพุทธบูชา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.95 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.07 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: 1. เคมีเพิ่มเติม, เคมีพื้นฐาน ม.4-5-6 2. วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 รูปแบบการสอน: เน้นการเรียนที่ฝึกโจทย์ไปพร้อมกัน และโจทย์เพิ่มเติมสำหรับสอบทำคะแนนที่โรงเรียน รวมทั้งฝึกโจทย์ข้อสอบ Entrance ประสบการณ์การสอน: -เป็นรองวิชาการฝ่ายวิชาการ และเป็นติวเตอร์วิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.วัดพุทธบูชา -สอนพิเศษวิชาวิชาเคมี ม.4-6 นักเรียนโรงเรียนต่างๆ มากมาย เช่น ร.ร.อัสสัมชัญบางรัก, …

ติวเตอร์หมู Read More »