ติวเตอร์แป๋ว

ชื่อเล่น: แป๋ว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พัทลุง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.60 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนคริทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ 5ปี GPA (ปริญญาตรี): 3.34 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต วิทย์ สังคม ภาษาไทย ประถม คณิต วิทย์ ม.ต้น คณิต วิทย์ สสวท ประถม ติวเข้าป1 สาธิต รูปแบบการสอน: ทำโจทย์ อธิบาย ทดลอง ประสบการณ์การสอน: คณิต วิทย์ …

ติวเตอร์แป๋ว Read More »